Çalışma İzni Kartı Takibi ve İş İzin Sistemi: Techno Permit ile Güvenli ve Verimli İşletmeler

Çalışma İzni Kartı Takibi Nasıl Yapılır?

İş yerlerinde güvenliği sağlamak için yüksek riskli faaliyetler öncesinde çalışma izni kartlarının takibi oldukça önemlidir. Çalışma izni kartı takibi şu adımlarla yapılır:

 1. Çalışma İzni Talebi: Çalışmayı gerçekleştirecek personel veya ekip, mobil uygulama veya bilgisayar üzerinden iş izin talebinde bulunur. Bu talep, işin türüne göre gerekli önlemleri ve bilgileri içermelidir.
 2. Kontrol Listesi: Çalışma izni talebi sırasında bir kontrol listesi doldurulur. Bu listede, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken kontroller yer alır. İlgili personel, bu önlemleri alıp almadığını belgeleyecek şekilde işaretler.
 3. Onay Süreci: Talep, iş izin sistemi koordinatörü veya belirlenen yetkililer tarafından incelenir. Tüm gerekli önlemler alındıysa ve kontrol listesi doğru şekilde doldurulduysa, izin onaylanır. Eksiklikler varsa, başvuru geri bildirimle düzeltme yapılmak üzere geri gönderilir.
 4. Saha Kontrolü: İş izin onay mercisi, sahada alınan önlemleri yerinde kontrol eder. Eğer her şey uygun bulunursa, iş iznini onaylar ve çalışma başlayabilir.
 5. İzleme ve Kayıt: Çalışma süresince iş izni kartı takibi yapılır ve tüm adımlar dijital olarak kayıt altına alınır. Gerektiğinde iş izni süresi uzatılabilir veya askıya alınabilir.

Techno Permit, bu süreci dijitalleştirerek manuel işlemlerden kaynaklanan hataları ve gecikmeleri ortadan kaldırır, iş yerinde güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlar.

Çalışma İzni Formu En Az Kaç Kopya Hazırlanmalıdır?

Çalışma izni formu, iş yerinde güvenliğin sağlanması için birkaç kopya halinde hazırlanmalıdır. En az üç kopya önerilir:

 1. Çalışmayı Gerçekleştirecek Ekip İçin: İş izninin bir kopyası, çalışmayı gerçekleştirecek ekibin yanında bulunmalıdır. Bu, ekibin izin verilen faaliyetleri ve alınması gereken önlemleri bilmesini sağlar.
 2. İş İzin Koordinatörü İçin: İkinci kopya, iş izin koordinatörü veya güvenlik departmanı tarafından saklanır. Bu, işin izin verilen sınırlar içinde yapıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını doğrulamak için kullanılır.
 3. Arşiv İçin: Üçüncü kopya, iş yerinin resmi kayıtlarına geçmesi için arşivlenir. Bu, gelecekte olası denetimler veya incelemeler için referans oluşturur.

Techno Permit, dijital platformda tüm bu kopyaları saklama ve paylaşma olanağı sunarak kağıt kullanımını azaltır ve verimliliği artırır.

İş İzin Sistemi Nedir?

İş izin sistemi, iş yerinde belirli faaliyetlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için oluşturulan prosedürler ve kontroller bütünüdür. Bu sistem, özellikle yüksek riskli işler için kritik öneme sahiptir. İş izin sistemi aşağıdaki unsurları içerir:

 1. İzin Talebi: Çalışmayı gerçekleştirecek personelin izin talebinde bulunması ve gerekli bilgileri sağlaması.
 2. Önlem ve Kontroller: Çalışma öncesinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin ve yapılacak kontrollerin belirlenmesi.
 3. Onay Süreci: İş izin talebinin yetkililer tarafından incelenmesi ve onaylanması.
 4. İzleme ve Denetim: Çalışma sırasında alınan önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi.
 5. Kayıt Tutma: Tüm izin sürecinin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi.

Techno Permit, bu süreçlerin tümünü dijitalleştirerek iş izin sistemini daha etkin ve güvenilir hale getirir.

İş Yeri Çalışma İzin Belgesi Nereden Alınır?

İş yeri çalışma izin belgesi, genellikle iş yerinin iç prosedürleri ve güvenlik departmanı tarafından düzenlenir. Ancak bazı durumlarda, belirli faaliyetler için yerel veya ulusal iş sağlığı ve güvenliği otoritelerinden de izin almak gerekebilir. Çalışma izni belgesi alınırken şu adımlar izlenir:

 1. İş İzni Talebi: Çalışmayı gerçekleştirecek ekip veya personel, iş izin talebini iş yerinin belirlediği formatta doldurur ve ilgili makama iletir.
 2. Değerlendirme ve Onay: İlgili makam veya departman, talebi değerlendirir ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını doğruladıktan sonra izin belgesini düzenler.
 3. Belge Dağıtımı: Düzenlenen izin belgesi, çalışmayı gerçekleştirecek ekip, iş izin koordinatörü ve arşiv için dağıtılır.

Techno Permit, bu süreci dijitalleştirerek izin taleplerinin kolayca oluşturulmasını, değerlendirilmesini ve onaylanmasını sağlar.

Techno Permit ile Güvenli ve Verimli İş İzni Yönetimi

Ege Consulting’in Techno Permit uygulaması, iş izin süreçlerini dijitalleştirerek manuel işlemlerden kaynaklanan hataları ve gecikmeleri ortadan kaldırır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleri ile iş yerlerinde güvenliği artırır ve verimliliği sağlar. Techno Permit ile iş izin süreçlerinizi kolayca yönetebilir, yüksek riskli faaliyetlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Techno Permit hakkında daha fazla bilgi almak ve iş yerinizde bu yenilikçi çözümü kullanmaya başlamak için Techno Permit İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.